imghome

 

The Financial House richt zich met name op:
 

  • het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële rapportages;
  • het voeren van uw administratie inclusief loonadministratie;
  • het maken van (meerjaren)begrotingen;
  • het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting;
  • het verzorgen van uw aangifte vennootschapsbelasting;
  • het verzorgen van uw aangifte loonbelasting;
  • het verzorgen van uw aangifte omzetbelasting;
  • de correspondentie met de belastingdienst;
  • advisering op financieel en organisatorisch gebied;
  • de voorbereiding van accountantscontrolesaccountancy_banner_right.